24/7 Service

24/7 Service


Bij ons kunt u met PIN betalen!

Bij ons kunt u met PIN betalen!

0800–33722413

Is uw huis veilig?

Politiekorpsen uit heel het land kwamen in januari naar Dendermonde om aan diefstalpreventie te leren doen met synthetisch DNA. Sinds in Sint-Gillis-Dendermonde een proefproject met dat preventiesysteem startte, werd er maar één inbraak meer gepleegd.

De lokale politie van Dendermonde markeert waardevolle spullen sinds eind oktober met een doorzichtige vloeistof waarin synthetisch DNA en microdots zitten. De vloeistof licht op in ultraviolet licht en de microdots kunnen met de microscoop gelezen worden. De unieke code die dat oplevert, leidt rechtstreeks naar de eigenaar.

In het buitenland wordt dit systeem al met succes gebruikt, in België staat het nog in de kinderschoenen. In Sint-Gillis-Dendermonde, een deelgemeente waar van januari tot september zo’n vijftig inbraken of pogingen daartoe plaatsvonden, loopt een proefproject. Sinds de politie met veel
tromgeroffel aankondigde dat de buurt beschermd wordt door synthetisch DNA (SDNA), werd er
nog maar één inbraak gepleegd.

‘Inbrekers en rondtrekkende bendes weten hoe gevaarlijk SDNA voor hen is en blijven liever uit de
buurt van plaatsen waar dat gebruikt wordt’, verklaart zonechef Paul Putteman.

Al bij 1.058 gezinnen

Blijkbaar hebben ook de inwoners van Sint-Gillis-Dendermonde begrepen dat ze er goed aan doen zich een SDNA-markeringsset aan te schaffen. In goed een maand tijd kochten 1.058 gezinnen zo’n gezinspakket. Het OCMW, AZ Sint-Blasius en drie scholen kochten grote pakketten aan en daar zijn nog meer geïnteresseerden voor. Een juwelier kocht een spray-unit, waarmee inbrekers en overvallers een douche met onuitwisbare SDNA-vloeistof over zich heen krijgen en daar zijn ook nog meer handelaars in geïnteresseerd.

‘Wij zijn blij dat zoveel mensen zich al een SDNA-set aangeschaft hebben’, zeggen Paul Putteman en Willy Velleman, coördinator diefstalpreventie en technopreventief adviseur bij de lokale politie van Dendermonde. ‘De politie zorgt ervoor dat er wel degelijk met dit product gewerkt wordt’, zegt Putteman. ‘Vanaf nu wordt bij elke routinecontrole van wagens met UV-licht gewerkt, waardoor onze mensen -die daar allemaal een speciale lamp voor krijgen- meteen kunnen zien of iets dat in de wagen ligt gestolen werd. Ook aan ons cellencomplex komen UV-lampen om personen en goederen te controleren.’

In Dendermonde kan buit die met SDNA gemerkt wordt dus gemakkelijk geïdentificeerd worden. ‘Maar zo’n systeem werkt het best wanneer er veel politiekorpsen mee uitgerust zijn’, zegt Putteman. ‘Wij zijn de pioniers en hopen dat velen ons voorbeeld volgen.’

Vakantietip van Claude & Filip

DENTERGEM – Op onze vraag of onze wijkagenten advies hebben voor de inwoners van Dentergem tijdens de vakantie, kregen we prompt deze handige tip.

Als je straks vertrekt voor een deugddoende vakantie, kan je best eerst eens binnenspringen bij de wijkagenten van ons dorp. Door gewoon een formulier in te vullen met praktische informatie, kan je een vakantietoezicht aanvragen. Dat wil zeggen dat je huis, tijdens je afwezigheid, op heel regelmatige tijdstippen gecontroleerd wordt op eventuele inbraak of onregelmatigheden. Dit initiatief van onze regionale politie geeft je de kans om met een gerust hart van je verlof te genieten.

Claude Lefebvre laat in het kader van diefstalpreventie ook weten dat, nu de fietsen niet meer gegraveerd worden, er labels te verkrijgen zijn met je rijksregisternummer om aan de fiets te bevestigen. In principe kunnen deze labels dienen om, om het even welke bezittingen te registreren.

Meer info bij:

  • Claude Lefebvre, wijkagent Dentergem en Markegem
  • Filip Naert, wijkagent Oeselgem en Wakken

Kerkstraat 1 (links naast gemeentehuis), Dentergem

Afwezigheidstoezicht door Lokale Politie

IEPER – Vertrek je met vakantie, sta je voor een opname in het ziekenhuis, ben je voor een langere tijd weg van huis? Dan kan je bij de politie afwezigheidstoezicht aanvragen. Zij houden dan een oogje in het zeil tijdens je afwezigheid en voeren controles uit bij jouw huis. Deze dienst is gratis. Afwezigheidstoezicht kan je aanvragen via de website Police-on-web of rechtstreeks bij het lokaal commissariaat Ieper.

Neem zelf ook voorzorgsmaatregelen tegen inbraak. Op de website van BeSafe kan je een handige folder Checklist vertrek vinden met tal van tips.

Politie doet in vakantie aan inbraakpreventie

BOOM/RUMST/NIEL/SCHELLE/HEMIKSEM – De politiezone Rupel doet aan inbraakpreventie voor mensen die op reis zijn tijdens komende zomervakantie. Als we de verre voorspellingen mogen geloven, staat er een mooie zomer voor de deur. Net zoals de vorige jaren doet de lokale politie zone Rupel het aanbod om de woning van vakantiegangers extra in het oog te houden, zegt woordvoerder Joris Van Camp. Vorig jaar werden hierbij 580 aanvragen tot afwezigheidstoezicht verwerkt. De gemeenschapswachten en politie voerden als gevolg daarvan in totaal 7.366 controles uit. Dat betekent dat elke woning tijdens een vakantieperiode twaalf tot dertien keer werd gecontroleerd.

Voor wie tijdens de komende zomervakantie graag gebruik wil maken van deze dienstverlening, volstaat het om de aanvraag tot toezicht, minstens één week voor vertrek, persoonlijk af te geven in een politiecommissariaaat van onze zone, zegt Van Camp. In de plaats krijgt de aanvrager twee preventiefolders. De folder ‘beveilig uw woning en bespaar 730 euro’ geeft tips om de woning beter te beschermen tegen inbraak. De ‘checklist vertrek’ geeft tips om de woning een bewoonde indruk te geven. Dat aanvraagformulier kan men downloaden op de website politie zonerupel Je kan het ook afhalen in een van de Rupelse politiecommissariaten, gemeentehuizen of bibliotheken. Volgens Van Camp kan je ook als goede buur zijn of haar bijdrage leveren door verdachte gedragingen zo snel mogelijk aan de politie te melden.

Belastingvermindering voor inbraakbeveiliging privéwoning

Sinds aanslagjaar 2008 kan een belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder die zijn woning beveiligt tegen inbraak of brand, genieten van een belastingvermindering van 50% van de uitgaven die hij daarvoor tijdens het belastbaar tijdperk heeft betaald (art. 14531, WIB 1992). De belastingvermindering mag per belastbaar tijdperk niet meer dan €730 bedragen (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2010). Artikel 6315 van het KB/WIB 1992 somt de uitgaven op die in aanmerking komen voor de belastingvermidering voor inbraakbeveiliging. Daartoe behoren o.a. de uitgaven voor de levering en plaatsing van beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.

Belastingvermindering voor inbraakbeveiliging ondernemingen

U kunt een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen, voor beveiliging van uw onderneming meebepaald inbraakbeveiliging, voor de kosten die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk. U zult dus, onder uw beroepskosten, 120 % van de uitgaven moeten vermelden in uw belastingaangifte.

Volgende diensten geven eveneens recht op een fiscale aftrek tot 120 %

  • Abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale;
  • Kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers);
  • Kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking).

Veilig wonen is vooral een kwestie van bewust wonen. De beste sloten helpen niet tegen inbraak als u tegelijkertijd een raam openlaat, een sleutel onder de deurmat heeft liggen, een touwtje uit de brievenbus laat hangen of een briefje op de deur plakt waar u bent of hoe lang u weg bent.

Inbrekers lopen niet graag in het zicht. Buitenverlichting is daarom zeer belangrijk.

Bomen, schuttingen, schuurtjes en andere obstakels zorgen ervoor dat inbrekers makkelijk en ongezien binnen komen.

Laat een analyse doen door een technopreventief adviseur. De voornaamste opdrachten van de technopreventief adviseur (TPA) zijn:

  • Objectief en volledig kosteloos advies geven over inbraakbeveiliging;
  • Preventie advies geven aan de kandidaat-bouwers of mensen die een woning renoveren, soms op basis van door de architect gemaakte plannen (op uw vraag);
  • Adviseren van zelfstandigen, handelaars, uitoefenaars van vrije beroepen, … over de beveiliging tegen inbraak/overvallen/winkeldiefstal;
  • Geven van uitleg/conferenties over criminaliteitspreventie aan verschillende doelgroepen (op vraag van burgergroeperingen, wijkverenigingen, handelaarsverenigingen, beroepsverenigingen, …);
  • Aanreiken van relevante en actuele informatie over technopreventief materiaal en over verschillende beveiligings- en preventietechnieken.

Een inbraak is zo gebeurd. Gemiddeld duurt ze zo’n 5 minuten: na één minuut is de dief binnen, waarna hij gemiddeld 3 minuten besteed aan het meegraaien van de buit en nog eens een minuut gebruikt hij om het huis weer buiten te geraken. Hoe langer de inbraak duurt, hoe meer risico hij loopt om op heterdaad betrapt te worden. Wanneer de dief er niet in slaagt de woning binnen te dringen in drie minuten, waagt hij zijn kans elders. Zeg dus nooit, als ze binnen willen dan komen ze binnen maar probeer het de inbreker moeilijk te maken. Stevige deuren met meerpuntssloten met een veiligheidscilinder die niet verder dan 2mm uit het veiligheidsrozet uitsteekt zijn maatregelen van inbraakbeveiliging die bewezen hebben een inbreker het leven zuur te maken.